Miten C-hepatiittia hoidetaan?

C-hepatiittia hoidetaan lääkkeillä. Viime aikoina lääkitys on kehittynyt valtavasti ja uusia lääkkeitä käytetään c-hepatiitin hoitoon Suomessa. Vuoden 2017 alussa julkaistiin c-hepatiittistrategia, jonka mukaan lähes kaikki c-hepatiittitartunnat hoidetaan vuoteen 2030 mennessä uusilla suoraan virukseen vaikuttavilla DAA lääkeeillä. Lääkehoitoa voidaan käyttää sekä akuutin että kroonisen HCV:n hoidossa.  Pitkäaikainen hoitovaste on jopa 90% uusilla viruslääkkeillä HCV-genotyypistä riippuen.

Joskus hoitoon voidaan joutua yhdistämään myös muita tablettina annosteltavia lääkkeitä.

C-hepatiittiin on viime vuosina kehitetty niin sanottuja uuden sukupolven tablettimuotoisia viruslääkkeitä, jotka vaikuttavat suoraan viruksen rakenteeseen tai sen elinkiertoon. 

Uusien lääkkeiden sivuvaikutukset ovat interferonia vähäisemmät. 

Tartuntatautilain perusteella hoidettava saa kroonisen C-hepatiitti-infektionsa hoitoon tarkoitetut lääkkeet ilmaiseksi sairaala-apteekista.