Miten C-hepatiittia hoidetaan?

C-hepatiittia hoidetaan lääkkeillä. Tavallisimmin käytetään niin sanottua yhdistelmähoitoa, joka koostuu kerran viikossa ihon alle laitettavasta interferonipistoksesta sekä päivittäin otettavista tableteista.

Joskus hoitoon voidaan joutua yhdistämään myös muita tablettina annosteltavia lääkkeitä.

C-hepatiittiin on viime vuosina kehitetty niin sanottuja uuden sukupolven tablettimuotoisia viruslääkkeitä, jotka vaikuttavat suoraan viruksen rakenteeseen tai sen elinkiertoon. Joitakin uusista lääkkeistä käytetään yhdessä vanhojen kanssa, sillä ne kasvattavat hoidon onnistumisen todennäköisyyttä.

Uusien lääkkeiden sivuvaikutukset ovat interferonia vähäisemmät. Niiden käyttöä C-hepatiitin hoidossa rajoittaa lääkkeiden korkea hinta ja siksi interferonihoito on edelleen ensisijainen.

Tartuntatautilain perusteella hoidettava saa kroonisen C-hepatiitti-infektionsa hoitoon tarkoitetut lääkkeet ilmaiseksi sairaala-apteekista.