Kenelle hoito ei sovi?

Hoito vaatii potilaalta sitoutumista lääkärikäynteihin ja seurantoihin sekä kykyä elää arkea mahdollisten sivuvaikutusten kanssa. Hoitoa ei kannata aloittaa elämäntilanteessa, jolloin suunnitellaaan raskautta tai jolloin elämässä on meneillään suuria muutoksia. Hoito saattaa vaikuttaa opiskelu- tai työkykyä heikentävästi.

Interferonihoidon yleisiä vasta-aiheita ovat huume-, lääke- ja alkoholiriippuvuus, sydämen vajaatoiminta, huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes, dekompensoitunut kirroosi, vaikea sepelvaltimotauti, vaikea masennus ja psykoosi. 

Ribaviriinihoidon vasta-aiheita ovat raskaus, vaikea munuaisten vajaatoiminta, anemia, hemoglobinopatiat ja hallitsematon hypertensio. 

Uusilla lääkkeillä on vain vähän sivuvaikutuksia ja siksi ne sopivat laajemmalle potilasryhmälle. Uusien lääkkeiden käyttöä C-hepatiitin hoidossa rajoittaa vielä toistaiseksi niiden korkea hinta.

Päihteiden päivittäiskäyttö on yleensä este C-hepatiittihoidon aloittamiselle, sillä aktiivisesti päihteitä käyttävän on usein vaikeaa sitoutua sovittuihin vastaanottokäynteihin tutkimuksineen. Vaikka käyttö loppuisi, saatetaan potilaalta edellyttää pidempää raitista jaksoa ennen hoitoon pääsyä.

Päihderiippuvuudesta toipuminen on pitkä prosessi, joka itsessään vaatii keskittymistä ja työstämistä sekä uudenlaisten elämäntapojen omaksumista. Tässä prosessissa C-hepatiitin hoito saattaisi kuormittaa potilaan arkea liikaa.

 

Aktiivinen päihteiden käyttö voi heikentää hoitoon pääsyn mahdollisuuksia. Jos olet riippuvainen päihteistä ja sairastat C-hepatiittia, keskustele vieroitushoidosta lääkärisi kanssa.