Miten hoito etenee?

Kun veressä on todettu C-hepatiittiviruksen vasta-aineet eikä esteitä hoidolle ole, potilas lähetetään erikoissairaanhoidon poliklinikalle jatkotutkimuksiin. Poliklinikalla selvitetään viruksen genotyyppi ja mahdollisen maksavaurion aste. Tässä vaiheessa viimeistään selviää myös se, onko virus parantunut itsestään vai kroonistunut.

Hoito aloitetaan nopeasti mikäli potilaalla on samanaikaisesti hiv tai mikäli maksavaurio on edennyt pitkälle. Jos maksavauriota ei ole, voidaan hoitoa lykätä myöhemmäksi.

Hoidossa valitaan se lääkeyhdistelmä, jolla saavutetaan paras hoitovaste. Lääkehoidon valintaan vaikuttavat potilaan ikä, viruksen genotyyppi, muut lääkitykset, perussairaudet sekä se, onko virusta hoidettu aiemmin. Suomessa yleisimpään genotyyppi 3:seen tehoaa parhaiten interferonin ja ribiviriinin yhdistelmä.

Mikäli hoidoksi valikoituu interferoni, potilasta opetetaan pistämään se itse. Koska interferoni pistetään ihonalaiskudokseen, on pistäminen helppoa vaikka ei olisi tehnyt sitä aiemmin.

Hoito kestää sen tehosta ja valituista lääkkeistä riippuen 8, 12 tai 24 viikkoa, jona aikana vointia ja paranemista seurataan vastaanottokäynneillä sekä verikokeilla.

 

C-hepatiitin hoito kestää 8, 12 tai 24 viikkoa hoidon tehosta ja lääkityksestä riippuen.